pwhutnikgrantbc-lds

GALERIA

 

 

Maszyny
i urządzenia
piksel
   
Konstrukcje stalowe
i budowlane
piksel
   
Instalacje gazowe, zbiorniki i rurociągi technologiczne
piksel
   
Instalacje
elektryczne
piksel
   
Doradztwo techniczne
piksel
   
logo
Get Adobe Flash player

 

Oferta

Rodzaje produktów/usług

 • archiwizacje
 • dokumentacja projektowo-konstrukcyjna 2D lub 3D
 • dokumentacja powykonawcza
 • doradztwo techniczne
 • inwentaryzacje
 • koncepcje
 • obliczenia wytrzymałościowe, w tym MES
 • opisy techniczne i technologia napraw oraz modernizacji urządzeń poddozorowych

Branże produktów/usług

Mechaniczna

 • części, podzespoły oraz zespoły maszyn i urządzeń
 • konstrukcje stalowe wsporcze/pomostowe do obsługi urządzeń produkcyjnych i technologicznych
 • konstrukcje/urządzenia typu zbiornikowego z wyposażeniem
 • naprawy i modernizacje urządzeń transportu bliskiego (suwnice, żurawie) oraz rurociągów i zbiorników ciśnieniowych
 • maszyny i urządzenia hutnicze (stalowozy, żużlowozy, kadziowozy, samotoki, wagi)
 • osprzęt technologiczny standardowy i dedykowany
 • stanowiska produkcyjne i linie technologiczne
 • urządzenia i instalacje hydrauliczne, pneumatyczne oraz układy smarowania  maszyn i urządzeń

Elektryczna

 • projekty wykonawcze lokalnych i wewnątrzzakładowych linii i sieci oświetlenia
 • projekty wykonawcze lokalnych i wewnątrzzakładowych  napowietrznych i kablowych linii elektrycznych niskiego napięcia
 • stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne oraz rozdzielnice niskiego napięcia
 • zasilanie i sterowanie maszyn i urządzeń oraz stanowisk i linii technologicznych

Budowlano-instalacyjna

 • projekty wykonawcze budowli i konstrukcji inżynierskich
 • projekty wykonawcze fundamentów pod maszyny i urządzenia oraz konstrukcje stalowe
 • projekty wykonawcze  wewnątrzzakładowych przyłączy i sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, sprężonego powietrza i olejowych

 

 

Forma świadczonych usług

 • archiwizacja papierowa i elektroniczna
 • emisja dokumentacji elektroniczna i papierowa na formatach A4 ÷ A0
 • dokumentacja wykonywana w programach Auto Cad (2D), Solid Works (3D), Eplan, Word i Excel

Atuty 

 • krótki lub w dostosowaniu do potrzeb klienta czas realizacji usług
 • możliwość kompleksowej realizacji/dostaw przez współpracujące firmy produkcyjne dla wyrobów wykonywanych wg opracowanych projektów
 • otwartość i elastyczność na propozycje/oczekiwania klienta
 • profesjonalne wykonawstwo przez doświadczoną i wysokokwalifikowaną kadrę projektantów
 • referencje od małych firm i dużych przedsiębiorstw
 • rzetelne ceny ustalane wg ,,Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych” lub określane indywidualnie w drodze negocjacji
Wszystkie projekty Zakładu wykonywane są zgodnie z minimalnymi lub zasadniczymi wymaganiami wg obowiązujących przepisów krajowych i unijnych.

 

Zaufali nam

Strona główna Firma Oferta Doradztwo techniczneKontakt
realizacja:dwarazy.com