Wykonujemy

Dokumentacje projektowo-konstrukcyjne 2D lub 3D
Dokumentacje powykonawcze
Doradztwo techniczne
Inwentaryzacje
Koncepcje
Obliczenia wytrzymałościowe, w tym MES
Opisy techniczne i technologia napraw

Oferta

dla branży mechanicznej

 • części, podzespoły oraz zespoły maszyn i urządzeń
 • konstrukcje stalowe wsporcze/pomostowe do obsługi urządzeń produkcyjnych i technologicznych
 • konstrukcje/urządzenia typu zbiornikowego z wyposażeniem
 • naprawy i modernizacje urządzeń transportu bliskiego (suwnice, żurawie) oraz rurociągów i zbiorników ciśnieniowych
 • maszyny i urządzenia hutnicze (stalowozy, żużlowozy, kadziowozy, samotoki, wagi)
 • osprzęt technologiczny standardowy i dedykowany stanowiska produkcyjne i linie technologiczne
 • urządzenia i instalacje hydrauliczne, pneumatyczne oraz układy smarowania maszyn i urządzeń

dla branży elektrycznej

 • projekty wykonawcze lokalnych i wewnątrzzakładowych linii i sieci oświetlenia
 • projekty wykonawcze lokalnych i wewnątrzzakładowych napowietrznych i kablowych linii elektrycznych niskiego napięcia
 • stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne oraz rozdzielnice niskiego napięcia
 • zasilanie i sterowanie maszyn i urządzeń oraz stanowisk i linii technologicznych

dla branży budowlano-instalacyjnej

 • projekty wykonawcze budowli i konstrukcji inżynierskich
 • projekty wykonawcze fundamentów pod maszyny i urządzenia oraz konstrukcje stalowe
 • projekty wykonawcze wewnątrzzakładowych przyłączy i sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, sprężonego powietrza i olejowych

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

O firmie

Zakład Inżynieringu „Huta Ostrowiec” powstał w 1996 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przygotowuje opracowania projektowe dla krajowego przemysłu ciężkiego, ze szczególnym uwzględnieniem branży hutniczej.
Spółka wykonuje projekty techniczne konstrukcji stalowo-budowlanych, instalacji, maszyn i urządzeń dla wydziałów produkcyjnych, ciągów technologicznych oraz obiektów w poszczególnych branżach i technikach wytwarzania:

HUTNICTWO

 • COS (ciągłe odlewanie stali), kucie, prasowanie, obróbka termiczna
 • odpylanie, osprzęt technologiczny, przerób złomu
 • stalownictwo, transport bliski, walcowanie

BUDOWNICTWO

 • fundamenty
 • konstrukcje stalowe

Z czasem spółka poszerzyła swoją działalność poza branżę hutniczą, w zakresie wielu dziedzin inżynierii mechanicznej tworząc projekty maszyn i urządzeń dla różnych gałęzi przemysłu.

Kontakt

Zakład Inżynieringu „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Samsonowicza 2

Tel.: 41 249 39 70, 531 468 458
Tel.: 41 249 22 00, 534 982 573
e-mail: biuro@ziho.com.pl

Partnerzy

Zakład Inżynieringu Huty Ostrowiec
Zakład inżynieringu "Huta Ostrowiec" sp. z o.o.
Scroll Up