all

dla branży mechanicznej

części, podzespoły oraz zespoły maszyn i urządzeń
konstrukcje stalowe wsporcze/pomostowe do obsługi urządzeń produkcyjnych i technologicznych
konstrukcje/urządzenia typu zbiornikowego z wyposażeniem
naprawy i modernizacje urządzeń transportu bliskiego (suwnice, żurawie) oraz rurociągów i zbiorników ciśnieniowych
maszyny i urządzenia hutnicze (stalowozy, żużlowozy, kadziowozy, samotoki, wagi)
osprzęt technologiczny standardowy i dedykowany
stanowiska produkcyjne i linie technologiczne
urządzenia i instalacje hydrauliczne, pneumatyczne oraz układy smarowania maszyn i urządzeń

dla branży elektrycznej

projekty wykonawcze lokalnych i wewnątrzzakładowych linii i sieci oświetlenia
projekty wykonawcze lokalnych i wewnątrzzakładowych napowietrznych i kablowych linii
elektrycznych niskiego napięcia
stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne oraz rozdzielnice niskiego napięcia
zasilanie i sterowanie maszyn i urządzeń oraz stanowisk i linii technologicznych

 

dla branży budowlano-instalcyjnej

projekty wykonawcze budowli i konstrukcji inżynierskich
projekty wykonawcze fundamentów pod maszyny i urządzenia oraz konstrukcje stalowe
projekty wykonawcze wewnątrzzakładowych przyłączy i sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych, sprężonego powietrza i olejowych

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Maszyny i urządzenia

Instalacje gazowe, zbiorniki
i rurociągi technologiczne

Konstrukcje stalowe i budowlane

Instalacje elektryczne

O firmie
Zakład Inżynieringu „Huta Ostrowiec” powstał w 1996 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przygotowuje opracowania projektowe dla krajowego przemysłu ciężkiego, ze szczególnym uwzględnieniem branży hutniczej.

Spółka wykonuje projekty techniczne konstrukcji stalowo-budowlanych, instalacji, maszyn i urządzeń dla wydziałów produkcyjnych, ciągów technologicznych oraz obiektów w poszczególnych branżach i technikach wytwarzania:

HUTNICTWO
COS (ciągłe odlewanie stali), kucie, prasowanie, obróbka termiczna
odpylanie, osprzęt technologiczny, przerób złomu
stalownictwo, transport bliski, walcowanie

BUDOWNICTWO
fundamenty
konstrukcje stalowe

KONTAKT

Zakład Inżynieringu
„Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Samsonowicza 2

Tel. 41 249 39 70, 41 249 25 77
Fax 41 249 32 30
e-mail: biuro@ziho.com.pl

Pracownia mechaniczna
Tel. 41 249 22 00
Tel. 41 249 38 11
Tel. 41 249 38 61

Pracownia elektryczna
Tel. 41 249 37 22

Pracownia budowlano-instalacyjna
Tel. 41 249 38 04

Archiwum
Tel. 41 249 30 12

Zakład Inżynieringu „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.
41 249 39 70
biuro@ziho.com.pl

 

 

Zakład Inżynieringu Huty Ostrowiec
Zakład inżynieringu "Huta Ostrowiec" sp. z o.o.
Scroll Up