O firmie

Zakład Inżynieringu „Huta Ostrowiec” powstał w 1996 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przygotowuje opracowania projektowe dla krajowego przemysłu ciężkiego, ze szczególnym uwzględnieniem branży hutniczej.
Spółka wykonuje projekty techniczne konstrukcji stalowo-budowlanych, instalacji, maszyn i urządzeń dla wydziałów produkcyjnych, ciągów technologicznych oraz obiektów w poszczególnych branżach i technikach wytwarzania:

HUTNICTWO

  • COS (ciągłe odlewanie stali), kucie, prasowanie, obróbka termiczna
  • odpylanie, osprzęt technologiczny, przerób złomu
  • stalownictwo, transport bliski, walcowanie

BUDOWNICTWO

  • fundamenty
  • konstrukcje stalowe

Z czasem spółka poszerzyła swoją działalność poza branżę hutniczą, w zakresie wielu dziedzin inżynierii mechanicznej tworząc projekty maszyn i urządzeń dla różnych gałęzi przemysłu.

Zakład Inżynieringu Huty Ostrowiec
Zakład inżynieringu "Huta Ostrowiec" sp. z o.o.
Scroll Up