Realizacje

Maszyna do wulkanizacji mat z tworzyw naturalnych i sztucznych dla Kleentex Sp. z o.o. w Suchedniowie

Modernizacja Stacji Pompowo-Akumulatorowej prasy Q=50 MN dla Celsa ,,Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

Konstrukcje stalowe, instalacje oraz urządzenia i zasilanie strzępiarek do złomu dla firm” Złomhut Sp. z o.o. w Przyborowiu i Drapol Sp. z o.o. w Gdańsku

Modernizacja oświetlenia wydziałów Stalowni i Walcowni Celsa ,,Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

Stanowisko pompowania kół jezdnych ciężkich ładowarek dla Harsco Metals Sp. z o.o.

Obudowa akustyczna kabiny pieca Nr6 dla Stalowni ZWW Celsa ,,Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

Koncepcja i zainstalowanie pieców indukcyjnych ,,ALPIAC” dla Odlewni Ostrowieckich Sp. z o.o.

Wozy do transportu klatek walcowniczych dla Walcowni Średniej ZWW Celsa ,,Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

Piec wgłębny do obróbki cieplnej dla BC LDS Bobkiewicz, Cholewiński

Instalacje gazowo-tlenowe dla Celsa ,,Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

Zasilanie obrabiarek numerycznych GIANNA, LAZZATI i TNC 3100 dla wydziału WOM Celsa ,,Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

Zasilanie i pole odpływowe stacji kontenerowej T9b dla wydziału WOM Celsa ,,Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

Miedziowozy i żużlowozy dla KGHM Polska Miedź S.A. (w trakcie realizacji)

Zakład Inżynieringu Huty Ostrowiec
Zakład inżynieringu "Huta Ostrowiec" sp. z o.o.
Scroll Up